Heeft u een vraag? Zoek op penningmeestercursus.nl.

Speciale rekeningen


Soms dienen boekingen verwerkt te worden die bij een ander boekjaar thuishoren, of tijdelijk op een aparte rekening te worden geboekt, als  bijvoorbeeld nog onduidelijk is waar de boeking thuis hoort. Dan worden er speciale rekeningen gebruikt als debiteuren, crediteuren of kruisposten.

Debiteuren
Dit zijn alle betalingen die de vereniging nog moet gaan ontvangen. Soms wordt dit “nog te ontvangen” (NTO) genoemd. Dit kunnen ook boekjaar overschrijdende boekingen zijn.

Crediteuren
Dit zijn alle betalingen die de vereniging nog moet gaan betalen. Soms wordt dit “nog te betalen” (NTB) genoemd. Dit kan ook boekjaar overschrijdende boekingen zijn.

Kruisposten
Wordt gebruikt als balansrekening waar bedragen op geboekt worden die “onderweg” zijn. Bijvoorbeeld bij het afromen van de kas naar de bank

Te verwerken
Wordt gebruikt als rekening waarbij in eerste instantie niet duidelijk is waar de boeking heen moet. Hier worden deze boekingen verzameld om later een geschikte locatie voor te vinden.

Praktijkvoorbeelden aan de hand van onze genoemde boekingen

Aangepaste balans
Voordat we kunnen beginnen aan het verwerken van debiteuren, crediteuren en kruisposten, dienen deze een locatie te krijgen in de boekhouden. Deze rekeningen horen thuis op de balans. De debiteuren en kruisposten bij de activa en de crediteuren bij de passiva. De balans zou er als volgt uit kunnen zien.


speciale_rekeningen_nieuwebalans
Voorbeeld debiteur
Waar u bijvoorbeeld de debiteuren voor kunt gebruiken zijn de contributies voor de leden. Bij contributie innen wordt daar dieper op in gegaan.
Voorbeeld crediteur
Stel u voor dat u met uw vereniging in het laatste weekend van het (boek)jaar een weekendlocatie huurt. De kosten hiervoor zijn € 248,50. U krijgt wel de factuur, maar u kunt deze niet voor het eind van het jaar betalen. Dan kan dit als volgt verwerkt worden in de boekhouding.


speciale_rekeningen_boeking_crediteur
Aanpassing in het resultaat en de balans
Op het moment dat u bovenstaande boekingen verwerkt, dan zal het resultaat en de balans er als volgt uitzien. De (zaal)huur heeft een hogere debet in verband met de kosten voor de weekendlocatie, wat in de balans terug te zien is bij de crediteuren.


speciale_rekeningen_aangepastebalans

(2) CommentsLaat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen. Log in »