Heeft u een vraag? Zoek op penningmeestercursus.nl.

Introductie


Het penningmeesterschap moet ervoor zorgen dat er een overzicht komt van alle in- en uitgaven. Overal komen bedragen voor en soms weet u niet meer waar u het zoeken moet. Een goede boekhouding zorgt voor overzicht en wie dit goed op orde heeft, zal elke boeking, een betaling, in een mum van tijd terug weten te vinden. Er zijn vele manieren van boekhouden, maar er is niemand die u kan vertellen hoe het precies moet. Voor iedere vereniging zal zelfs een ander overzicht wenselijk zijn, omdat ieder zo zijn eigen groeperingen heeft van alle betalingen. Ondanks al deze manieren en gebruiken, zijn er voldoende basis onderdelen waaruit een boekhouding moet bestaan.

De grootste basis van een boekhouding is het groeperen van alle in- en uitgaven. Alles kan in één lijst geplaatst worden, maar hoe meer betalingen er komen, hoe moeilijker het is om overzicht te behouden. Vandaar dat een boekhouding meerdere rekeningen bevat om dat te creëren. In een boekhouding zijn er twee soorten rekeningen: winst-verliesrekeningen (ook wel resulatenrekeningen genoemd) en balansrekeningen.

Winst-verliesrekeningen
Het doel van deze rekeningen is om overzicht te behouden in de inkomsten en uitgaven. Deze worden bij elk nieuw boekjaar opnieuw aangevuld.

Balansrekeningen
Het doel van deze rekeningen is om inzicht te houden in uw bezittingen. De bedragen op de balans worden in het volgende boekjaar meengenomen.

Praktijkvoorbeelden aan de hand van onze genoemde boekingen

Praktijkvoorbeeld 1: Zaalhuur/opslagruimte
Er dient gedurende het jaar een zaalhuur en opslagruimte betaald moeten worden. Deze betalingen zijn specifiek voor het jaar en de gegevens hiervan hoeven niet meegenomen te worden naar het volgende jaar. Vandaar dat hier een winst-/verliesrekening voor gemaakt dient te worden. Deze rekening is bijvoorbeeld “Zaalhuur” of “Huur” te noemen.
Praktijkvoorbeeld 2: Contributies
Met het voorbeeld staan er 10 verschillende leden klaar die hun contributie dienen te betalen. Deze contributies zijn specifiek per jaar en komen daarmee dus ook op een winst-/verliesrekening. Deze is bijvoorbeeld “Contributie leden” te noemen.
Praktijkvoorbeeld 3: Website en ALV kosten
Website en ALV kosten zijn administratieve kosten voor de vereniging. Administratieve uitgaven zijn specifiek voor bepaalde boekjaren. Vandaar dat deze genoteerd wordt als winst-verliesrekening. Deze rekening kan je bijvoorbeeld “Administratie” of “Administratieve uitgaven” noemen.
Praktijkvoorbeeld 4: Bankrekening
Veel van de beschreven boekingen zullen betaald worden met de bankrekening van de vereniging. Deze rekening heeft aan het begin van het boekjaar een bepaalde saldo en aan het eind wordt dat saldo meegenomen naar het volgende jaar. Vandaar dat deze rekening thuishoort bij de de balansrekeningen.
Praktijkvoorbeeld 5: Kas (Contant)
Soms is het nodig om betalingen via contante betaling te voldoen, denk bijvoorbeeld aan kantine opbrengsten of kosten voor een ALV. Deze rekening heeft aan het begin van het boekjaar een bepaalde saldo en aan het eind wordt dat saldo meegenomen naar het volgende jaar. Vandaar dat deze rekening thuishoort bij de de balansrekeningen.

Andere voorbeelden van rekeningen

Voorbeeld 1: Donateurs
Als vereniging wil je een duidelijk overzicht hebben in welke donateur hoeveel heeft betaald. Vandaar dat deze rekening het beste past onder de winst-verliesrekeningen.
Voorbeeld 2: Reserveringen
Reserveringen zijn bedragen die gespaard worden over een aantal boekjaren. Omdat het over meerdere boekjaren gaat, is deze rekening een balansrekening.

(2) CommentsLaat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen. Log in »