Heeft u een vraag? Zoek op penningmeestercursus.nl.

Begrippenlijst


Activa: De schulden van overige instanties aan uw vereniging. Onderdeel van de Balans.

Balans: Overzicht van alle bezittingen van de vereniging.
Balansrekeningen: Zie ‘Rekeningen, balans’.
Bankrekening: Een rekening in eigendom van de bank waaraan u geld ‘leent’.
Betaling: Een boeking.
Boekhouding: Het totale overzicht van de financiƫn bij uw vereniging.
Boeking: Een betaling.
Boekjaar: Een periode waarop alle betalingen zijn geordend en een jaarverslag op gemaakt kan worden.
BTW: Belasting op de toegevoegde waarde.

Collegejaar: De periode van 1 september tot en met 31 augustus het volgende jaar.
Credit: Bij uw vereniging komt er geld binnen.
Crediteuren: Te verwachten uitgave. Staat aan de passiva kant van de balans.

Debet: Bij uw vereniging gaat er geld weg.
Debiteuren: Te verwachten inkomsten. Staat aan de activa kant van de balans.
Donateur: Een persoon die een vrijwillige bijdrage doet aan de vereniging.
Donatie: Een bijdrage die een donateur aan de vereniging heeft gedaan.

Eigen vermogen: Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door de schulden van de activa af te trekken.

Gebroken boekjaar: Als het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar.

Jaarverslag: Het verslag over een boekjaar met een (beknopte) samenvatting van alle inkomsten en uitgaven.

Kalenderjaar: De periode van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
Kas: Een locatie waarin u contant geld opslaat.

Passiva: De schuld van de vereniging aan andere instanties. Onderdeel van de balans.
Perioden: Andere benamning voor boekjaar.
Posten: Andere naam voor rekeningen.

Rekeningen: Groepering van meerdere boekingen.
Rekeningen, balans: Groeperingen van boekingen onder balans.
Rekeningen, winst-verlies: Groeperingen van boekingen onder resultaat.
Rekeningen, resultaat: Groeperingen van boekingen onder resultaat.
Reserveringen: Bedragen dat uw vereniging heeft gereserveerd voor een bepaald doel.

Spaarrekening: Een rekening in eigendom van de bank waaraan u geld ‘leent’ om te sparen.

Vereniging: Een vereniging is een groep mensen die voor een bepaald doel samen komen.

Winst-verlies rekeningen: Zie ‘Rekeningen, winst-verlies’.